Direct printing van design

Direct printing, waarbij het design per tegel wordt ingezet zonder patroonverloop.

Deze foto laat zien hoe een opname wordt opgedeeld om printing per tegen mogelijk te maken.